Drony

  POPROŚ O DOSTĘP: 694 811 118
  lub wyślij nam wiadomość ze strony kontakt

  Drony

  W dzisiejszych czasach drony znajdują zastosowania w każdej branży i dziedzinie życia. Wskaż nam branżę a znajdziemy zastosowanie dronów, które przyniesie wymierne korzyści. Nasza firma udostępnia sprzęt najwyższej klasy i popularyzuje jego wykorzystanie w dotąd nieznanych zastosowaniach na terenie Torunia, województwa kujawsko-pomorskiego oraz całego kraju.

  Realizujemy lotnicze inspekcje termowizyjne obiektów budowlanych weryfikujące stan termoizolacji (wieżowce, bloki, budynki mieszkalne, hale produkcyjne i magazynowe). Wykonujemy badania termowizyjne sieci ciepłowniczych które pokazują stan sieci jak również awarie które wystąpiły lub jest bardzo duże podobieństwo wystąpienia. Przeprowadzanym również pomiary termowizyjne farm fotowoltaicznych, które mają na celu wskazanie mostków cieplnych i uszkodzonych paneli słonecznych.

  Zastosowania dronów w rolnictwie:

  - Mapy nawożenia
  - Pomiary pól – precyzyjne wymiarowanie upraw np. na potrzeby dotacji
  - Georeferencyjne ortofotomapy – szczegółowa i aktualna fotomapa na potrzeby planowania upraw
  - Modele 3D – modelowanie 3D terenu w celu optymalizacji nasadzeń
  - Ocena biomasy – ocena stanu rozwoju upraw
  - Pomiar obsady roślin, pomiar liczby drzew
  - Ocena i dokumentowanie szkód w uprawach – na podstawie analizy stanu zdrowia roślin jesteśmy wstanie ocenić procent zniszczonych upraw
  - Monitoring szkód łowieckich – możliwość pomiaru na podstawie GPS z dokładnością na poziomie maksymalnie 5cm* (zależnie od czynników zewnętrznych pomiar może być wykonany z mniejszą dokładnością)
  - Ocena porażenia plantacji przez szkodniki i choroby
  - Wykonanie plików sterujących dla rolnictwa zautomatyzowanego
  - Ocena witalności roślin (dostępne indeksy wegetacji: NDVI, NDRE, VARI, TGI, SIPI2, LCI, BNDVI, GNDVI)

  Zastosowanie dronów w budownictwie:

  - Wizualizacje kluczowych faz projektu i porównanie do harmonogramów 4D
  - Nadzór i tworzenie fotomap do celów projektowych i inwestycyjnych
  - Kontrola zgodności i realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę
  - Inspekcja stanu technicznego nawierzchni dróg i obiektów budowlanych
  - Monitoring inwestycji kolejowych i drogowych
  - Dokumentacja długich wycinków dróg
  - Wizualizacja 3D, modeli powierzchni
  - Obliczenia kubaturowe (np. zużycia materiałów podczas budowy)
  - Monitorowanie prac ziemnych
  - Sprawozdania po zakończeniu inwestycji
  - Oględziny zbiorników, zapór wodnych
  - Przegląd i inwentaryzacji aktywów
  - Monitorowanie zabezpieczeń wykopów
  - Inspekcje BHP, właściwego zabezpieczenia budowy i stref pracy
  - Oceny wizualnej konstrukcji betonowych
  - Projektowanie i wizualizacje przetargowe

  Wszelkiego rodzaju inspekcje:

  - inspekcje wysokich słupów energetycznych
  - inspekcje elektrowni wiatrowych
  - inspekcje turbin wiatrowych
  - przeglądy izolatorów energetycznych
  - inspekcje farm fotowoltaicznych
  - inspekcje sieci ciepłowniczych
  - inspekcje sieci trakcyjnych
  - inspekcje słupów wysokiego napięcia
  - inspekcje transformatorów
  - przeglądy wież i kominów
  - przeglądy silosów i zbiorników
  - lokalizacje pęknięć i korozji
  - inspekcje taśmociągów
  - inspekcje dachów budynków
  - inspekcje pokryć dachowych
  - inspekcje pylonów i przęseł mostowych
  - inspekcje hal produkcyjnych
  - inspekcje wieżowców
  - inspekcje masztów GSM
  - przeglądy wież radiowych
  - inwentaryzacje urządzeń
  - inspekcje wizyjne anten nadawczych

  Kontakt: 694 811 118  | info@powsinoga.com


  Playlista w wybranymi nagraniami
  Galeria zdjęć  Zdjęcia Street View
  Zdjęcia Street View
  Yamaha Gran Touch GT1
  Yamaha Gran Touch GT1
  Sprzęt estradowy i backline
  Sprzęt estradowy i backline
  Silent Disco
  Silent Disco
  Koncerty na życzenie
  Koncerty na życzenie
  Wydawnictwa płytowe
  Wydawnictwa płytowe
  Animacje użytkowe
  Animacje użytkowe
  Sieć ekranów reklamowych
  Sieć ekranów reklamowych